ບານເຕະຍິງ ນົກກົກຄຳເກມ 2017
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ ກ
ບໍລິຄຳໄຊ    1
29/01/2017
14:00
6   ບໍ່ແກ້ວ
ບໍ່ແກ້ວ    2
31/01/2017
16:20
3   ສະຫວັນນະເຂດ
ສະຫວັນນະເຂດ    2
02/02/2017
14:00
3   ບໍລິຄຳໄຊ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ບໍ່ແກ້ວ 2 1 0 1 8 4 +4 3
2 ສະຫວັນນະເຂດ 2 1 0 1 5 5 0 3
3 ບໍລິຄຳໄຊ 2 1 0 1 4 8 -4 3
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ ຂ
ວຽງຈັນ    --
29/01/2017
16:20
--   ຊຽງຂວາງ
ຊຽງຂວາງ    0
31/01/2017
14:00
0   ນະຄອນຫຼວງ
ນະຄອນຫຼວງ    --
02/02/2017
16:20
--   ວຽງຈັນ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ຊຽງຂວາງ 1 0 1 0 0 0 0 1
2 ນະຄອນຫຼວງ 1 0 1 0 0 0 0 1
3 ວຽງຈັນ - - - - - - - -
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ບໍ່ແກ້ວ     1
05/02/2017 10:00
0    ຊຽງຂວາງ
ນະຄອນຫຼວງ     2
05/02/2017 15:00
3    ສະຫວັນນະເຂດ
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ຊຽງຂວາງ     2
07/02/2017 13:30
0    ນະຄອນຫຼວງ
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ບໍ່ແກ້ວ     1
07/02/2017 15:30
3    ສະຫວັນນະເຂດ
5 ອັນດັບາວຊັນໂວ
# ນັກກິລາ ປະຕູ
ການທຳຟາວ
# ນັກກິລາ ບັດເຫຼືອງ ບັດແດງ ບັດເຫຼືອງແດງ