ບານເຕະຊາຍ ນົກກົກຄຳເກມ 2017
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ ກ
ຫຼວງພະບາງ    1
27/01/2017
08:00
1   ບໍ່ແກ້ວ
ຊຽງຂວາງ    1
27/01/2017
10:20
7   ອຸດົມໄຊ
ອຸດົມໄຊ    1
29/01/2017
14:00
6   ຫຼວງພະບາງ
ບໍ່ແກ້ວ    2
29/01/2017
16:20
0   ຊຽງຂວາງ
ຫຼວງພະບາງ    4
31/01/2017
08:00
1   ຊຽງຂວາງ
ອຸດົມໄຊ    3
31/01/2017
10:20
2   ບໍ່ແກ້ວ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ຫຼວງພະບາງ 3 2 1 0 11 3 +8 7
2 ອຸດົມໄຊ 3 2 0 1 11 9 +2 6
3 ບໍ່ແກ້ວ 3 1 1 1 5 4 +1 4
4 ຊຽງຂວາງ 3 0 0 3 2 13 -11 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ ຂ
ສະຫວັນນະເຂດ    2
27/01/2017
14:00
0   ໄຊຍະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ    1
27/01/2017
16:20
0   ຫົວພັນ
ຫົວພັນ    2
29/01/2017
08:00
4   ສະຫວັນນະເຂດ
ໄຊຍະບູລີ    0
29/01/2017
10:20
2   ນະຄອນຫຼວງ
ສະຫວັນນະເຂດ    6
31/01/2017
14:00
0   ນະຄອນຫຼວງ
ຫົວພັນ    1
31/01/2017
16:20
4   ໄຊຍະບູລີ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ສະຫວັນນະເຂດ 3 3 0 0 12 2 +10 9
2 ນະຄອນຫຼວງ 3 2 0 1 3 6 -3 6
3 ໄຊຍະບູລີ 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 ຫົວພັນ 3 0 0 3 3 9 -6 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ ຄ
ຄຳມ່ວນ    2
28/01/2017
08:00
1   ເຊກອງ
ບໍລິຄຳໄຊ    4
28/01/2017
10:20
1   ອັດຕະປື
ອັດຕະປື    3
30/01/2017
10:20
1   ຄຳມ່ວນ
ເຊກອງ    1
30/01/2017
15:00
1   ບໍລິຄຳໄຊ
ຄຳມ່ວນ    0
02/02/2017
08:00
0   ບໍລິຄຳໄຊ
ອັດຕະປື    3
02/02/2017
10:20
1   ເຊກອງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ອັດຕະປື 3 2 0 1 7 6 +1 6
2 ບໍລິຄຳໄຊ 3 1 2 0 5 2 +3 5
3 ຄຳມ່ວນ 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 ເຊກອງ 3 0 1 2 3 6 -3 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ ງ
ສາລະວັນ    2
28/01/2017
15:30
3   ໄຊສົມບູນ
ໄຊສົມບູນ    0
30/01/2017
08:00
7   ຈຳປາສັກ
ຈຳປາສັກ    2
02/02/2017
15:00
4   ສາລະວັນ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ຈຳປາສັກ 2 1 0 1 9 4 +5 3
2 ສາລະວັນ 2 1 0 1 6 5 +1 3
3 ໄຊສົມບູນ 2 1 0 1 3 9 -6 3
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ຫຼວງພະບາງ     3
04/02/2017 08:00
0    ບໍລິຄຳໄຊ
ອັດຕະປື     2
04/02/2017 10:20
1    ອຸດົມໄຊ
ສະຫວັນນະເຂດ     2
04/02/2017 14:00
1    ສາລະວັນ
ຈຳປາສັກ     7
04/02/2017 16:20
6    ນະຄອນຫຼວງ
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ຫຼວງພະບາງ     1
06/02/2017 13:30
3    ສະຫວັນນະເຂດ
ຈຳປາສັກ     6
06/02/2017 15:30
0    ອັດຕະປື
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ຫຼວງພະບາງ     2
08/02/2017 13:30
1    ອັດຕະປື
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ສະຫວັນນະເຂດ     3
08/02/2017 15:30
5    ຈຳປາສັກ
5 ອັນດັບາວຊັນໂວ
# ນັກກິລາ ປະຕູ
ການທຳຟາວ
# ນັກກິລາ ບັດເຫຼືອງ ບັດແດງ ບັດເຫຼືອງແດງ