ຕາຕະລາງຄະແນນ
# ສະໂມສອນ ແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ ຜົນງານລ່າສຸດ
ນັດຕໍ່ໄປ
1 ລ້ານຊ້າງ 26 24 1 1 92 14 +78 73
2 ລາວໂຕໂຢຕ້າ 26 22 1 3 85 11 +74 67
3 ຊີເອັສຊີຈໍາປາ 26 16 6 4 57 24 +33 54
4 ໄຟຟ້າລາວ 26 14 4 8 78 44 +34 46
5 ມຊ 26 14 2 10 43 36 +7 44
6 ວີເອັສວີ 26 12 7 7 52 46 +6 43
7 ສະຫວັນ 26 11 8 7 59 36 +23 41
8 ປກສ 26 8 3 15 45 54 -9 27
9 ກອງທັບ 26 6 8 12 41 57 -16 26
10 ເອສຣາ 26 7 4 15 37 61 -24 25
11 ຊ້າງນ້ອຍ 26 3 12 11 17 45 -28 21
12 ໄຊທານີ 26 4 4 18 36 106 -70 16
13 ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ 26 2 8 16 19 60 -41 14
14 ອິສເຕີນສະຕຣາ 26 4 2 20 24 91 -67 14