ຟຸດຊໍ ນັກຮຽນອາຊຽນ 2016
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ
Thailand   13
23/07/2016 15:00
Laos
Indonasia   4
23/07/2016 17:00
Malaysia
Laos   3
24/07/2016 15:00
Indonasia
Malaysia   3
24/07/2016 17:00
Thailand
Laos   4
25/07/2016 15:00
Malaysia
Thailand   8
25/07/2016 17:00
Indonasia
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Thailand 3 3 0 0 28 5 +23 9
2 Malaysia 3 1 1 1 13 15 -2 4
3 Indonasia 3 1 0 2 12 17 -5 3
4 Laos 3 0 1 2 7 23 -16 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Indonasia  9
27/07/2016 15:00
4 Laos
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Thailand  3
27/07/2016 17:00
1 Malaysia
5 ອັນດັບາວຊັນໂວ
# ນັກກິລາ ປະຕູ
ການທຳຟາວ
# ນັກກິລາ ບັດເຫຼືອງ ບັດແດງ ບັດເຫຼືອງແດງ