ບານເຕະ Copa America 2016
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ A

USA   0
04/06/2016
08:30

Colombia


Costa Rica   0
05/06/2016
04:00

Paraguay


USA   4
08/06/2016
07:00

Costa Rica


Colombia   2
08/06/2016
09:30

Paraguay


USA   1
12/06/2016
06:00

Paraguay


Colombia   2
12/06/2016
08:00

Costa Rica

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Colombia 3 2 0 1 6 4 +2 6
2 USA 3 2 0 1 5 2 +3 6
3 Costa Rica 3 1 1 1 3 6 -3 4
4 Paraguay 3 0 1 2 1 3 -2 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ B

Haiti   0
05/06/2016
06:30

Peru


Brazil   0
06/06/2016
09:00

Ecuador


Brazil   7
09/06/2016
06:30

Haiti


Ecuador   2
09/06/2016
09:00

Peru


Ecuador   4
13/06/2016
05:30

Haiti


Brazil   0
13/06/2016
07:30

Peru

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Peru 3 2 1 0 4 2 +2 7
2 Ecuador 3 1 2 0 6 2 +4 5
3 Brazil 3 1 1 1 7 2 +5 4
4 Haiti 3 0 0 3 1 12 -11 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ C

Jamaica   0
06/06/2016
04:00

Venezuela


Mexico   3
06/06/2016
07:00

Uruguay


Uruguay   0
10/06/2016
06:30

Venezuela


Mexico   2
10/06/2016
09:00

Jamaica


Mexico   1
14/06/2016
07:00

Venezuela


Uruguay   3
14/06/2016
09:00

Jamaica

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Mexico 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Venezuela 3 2 1 0 3 1 +2 7
3 Uruguay 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Jamaica 3 0 0 3 0 6 -6 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ D

Panama   2
07/06/2016
06:00

Bolivia


Argentina   2
07/06/2016
09:00

Chile


Chile   2
11/06/2016
06:00

Bolivia


Argentina   5
11/06/2016
08:30

Panama


Chile   4
15/06/2016
07:00

Panama


Argentina   3
15/06/2016
09:00

Bolivia

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Argentina 3 3 0 0 10 1 +9 9
2 Chile 3 2 0 1 7 5 +2 6
3 Panama 3 1 0 2 4 10 -6 3
4 Bolivia 3 0 0 3 2 7 -5 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
USA  2
17/06/2016 08:30
1 Ecuador
Peru  2
18/06/2016 07:00
4 Colombia
Argentina  4
19/06/2016 06:00
1 Venezuela
Mexico  0
19/06/2016 09:00
7 Chile
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
USA  0
22/06/2016 08:00
4 Argentina
Colombia  0
23/06/2016 07:00
2 Chile
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
USA  0
26/06/2016 07:00
1 Colombia
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Argentina  2
27/06/2016 07:00
4 Chile
5 ອັນດັບາວຊັນໂວ
# ນັກກິລາ ປະຕູ
ການທຳຟາວ
# ນັກກິລາ ບັດເຫຼືອງ ບັດແດງ ບັດເຫຼືອງແດງ