ບານເຕະ Copa America 2016
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ A
USA   0
04/06/2016 08:30
Colombia
Costa Rica   0
05/06/2016 04:00
Paraguay
USA   4
08/06/2016 07:00
Costa Rica
Colombia   2
08/06/2016 09:30
Paraguay
USA   1
12/06/2016 06:00
Paraguay
Colombia   2
12/06/2016 08:00
Costa Rica
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Colombia 3 2 0 1 6 4 +2 6
2 USA 3 2 0 1 5 2 +3 6
3 Costa Rica 3 1 1 1 3 6 -3 4
4 Paraguay 3 0 1 2 1 3 -2 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ B
Haiti   0
05/06/2016 06:30
Peru
Brazil   0
06/06/2016 09:00
Ecuador
Brazil   7
09/06/2016 06:30
Haiti
Ecuador   2
09/06/2016 09:00
Peru
Ecuador   4
13/06/2016 05:30
Haiti
Brazil   0
13/06/2016 07:30
Peru
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Peru 3 2 1 0 4 2 +2 7
2 Ecuador 3 1 2 0 6 2 +4 5
3 Brazil 3 1 1 1 7 2 +5 4
4 Haiti 3 0 0 3 1 12 -11 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ C
Jamaica   0
06/06/2016 04:00
Venezuela
Mexico   3
06/06/2016 07:00
Uruguay
Uruguay   0
10/06/2016 06:30
Venezuela
Mexico   2
10/06/2016 09:00
Jamaica
Mexico   1
14/06/2016 07:00
Venezuela
Uruguay   3
14/06/2016 09:00
Jamaica
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Mexico 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Venezuela 3 2 1 0 3 1 +2 7
3 Uruguay 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Jamaica 3 0 0 3 0 6 -6 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ D
Panama   2
07/06/2016 06:00
Bolivia
Argentina   2
07/06/2016 09:00
Chile
Chile   2
11/06/2016 06:00
Bolivia
Argentina   5
11/06/2016 08:30
Panama
Chile   4
15/06/2016 07:00
Panama
Argentina   3
15/06/2016 09:00
Bolivia
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Argentina 3 3 0 0 10 1 +9 9
2 Chile 3 2 0 1 7 5 +2 6
3 Panama 3 1 0 2 4 10 -6 3
4 Bolivia 3 0 0 3 2 7 -5 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
USA  2
17/06/2016 08:30
1 Ecuador
Peru  2
18/06/2016 07:00
4 Colombia
Argentina  4
19/06/2016 06:00
1 Venezuela
Mexico  0
19/06/2016 09:00
7 Chile
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
USA  0
22/06/2016 08:00
4 Argentina
Colombia  0
23/06/2016 07:00
2 Chile
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
USA  0
26/06/2016 07:00
1 Colombia
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Argentina  2
27/06/2016 07:00
4 Chile