ຟຸດຊໍ ຣີໄວຟ ຄຣິບ 2022
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ A

ເບ ປີ້ງແບ້   9
30/07/2022
13:30

ບໍລິສັດ ອາສາ


ໂຮງແຮມ ປານີ   6
30/07/2022
15:30

ແຄນລາວ ຢູ່ໄນເຕັດ


ແຄນລາວ ຢູ່ໄນເຕັດ   1
14/08/2022
17:30

15  ເບ ປີ້ງແບ້


ບໍລິສັດ ອາສາ   8
14/08/2022
19:30

ໂຮງແຮມ ປານີ

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ເບ ປີ້ງແບ້ 2 2 0 0 24 4 +20 6
2 ໂຮງແຮມ ປານີ 2 1 0 1 11 10 +1 3
3 ບໍລິສັດ ອາສາ 2 1 0 1 11 14 -3 3
4 ແຄນລາວ ຢູ່ໄນເຕັດ 2 0 0 2 3 21 -18 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ B

ເອສອີຊີ ຢູ່ໄນເຕັດ   2
30/07/2022
17:30

10  ຈຳປາ ເອຟຊີ


ຄິງດອມ ຢູ່ໄນເຕັດ   5
30/07/2022
19:30

ເໜືອ-ໃຕ້ ເອຟຊີ


ເໜືອ-ໃຕ້ ເອຟຊີ   8
14/08/2022
13:30

ເອສອີຊີ ຢູ່ໄນເຕັດ


ຈຳປາ ເອຟຊີ   8
14/08/2022
15:30

ຄິງດອມ ຢູ່ໄນເຕັດ

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ຈຳປາ ເອຟຊີ 2 2 0 0 18 8 +10 6
2 ເໜືອ-ໃຕ້ ເອຟຊີ 2 2 0 0 16 11 +5 6
3 ຄິງດອມ ຢູ່ໄນເຕັດ 2 0 0 2 11 16 -5 0
4 ເອສອີຊີ ຢູ່ໄນເຕັດ 2 0 0 2 8 18 -10 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ C

ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ   5
31/07/2022
13:30

ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ຕຸ້ຍ-ຈ່ອຍ


ເອສທີທີ ເອຟຊີ   3
31/07/2022
15:30

ເອຟເອັຈແອວ ເອຟຊີ


ເອຟເອັຈແອວ ເອຟຊີ   1
13/08/2022
17:30

ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ


ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ຕຸ້ຍ-ຈ່ອຍ   3
13/08/2022
19:30

ເອສທີທີ ເອຟຊີ

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ເອສທີທີ ເອຟຊີ 2 2 0 0 9 3 +6 6
2 ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ 2 1 1 0 9 6 +3 4
3 ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ຕຸ້ຍ-ຈ່ອຍ 2 0 1 1 8 11 -3 1
4 ເອຟເອັຈແອວ ເອຟຊີ 2 0 0 2 1 7 -6 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ D

ອໍນີວເອຟຊີ   7
31/07/2022
17:30

ຊັບ-ອິນ ເອຟຊີ


ຊາວະ ນະຄອນຫຼວງ   8
31/07/2022
19:30

ເຄພີເອສ ເອຟຊີ


ເຄພີເອສ ເອຟຊີ   5
13/08/2022
13:30

ອໍນີວເອຟຊີ


ຊັບ-ອິນ ເອຟຊີ   0
13/08/2022
15:30

ຊາວະ ນະຄອນຫຼວງ

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 ຊາວະ ນະຄອນຫຼວງ 2 2 0 0 15 0 +15 6
2 ອໍນີວເອຟຊີ 2 2 0 0 14 11 +3 6
3 ຊັບ-ອິນ ເອຟຊີ 2 0 0 2 6 14 -8 0
4 ເຄພີເອສ ເອຟຊີ 2 0 0 2 5 15 -10 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ຈຳປາ ເອຟຊີ  2
27/08/2022 16:00
8 ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ຕຸ້ຍ-ຈ່ອຍ
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ເບ ປີ້ງແບ້  5
31/08/2022 17:00
2 ເໜືອ-ໃຕ້ ເອຟຊີ
ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ຕຸ້ຍ-ຈ່ອຍ  0
31/08/2022 19:00
7 ເອສທີທີ ເອຟຊີ
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ເໜືອ-ໃຕ້ ເອຟຊີ  4
03/09/2022 16:00
0 ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ຕຸ້ຍ-ຈ່ອຍ
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ເບ ປີ້ງແບ້  6
03/09/2022 18:00
7 ເອສທີທີ ເອຟຊີ
5 ອັນດັບາວຊັນໂວ
# ນັກກິລາ ປະຕູ
ການທຳຟາວ
# ນັກກິລາ ບັດເຫຼືອງ ບັດແດງ ບັດເຫຼືອງແດງ