ຕາຕະລາງຄະແນນ
# ສະໂມສອນ ແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ ຜົນງານລ່າສຸດ
ນັດຕໍ່ໄປ
1 ລາວໂຕໂຢຕ້າ 8 6 2 0 19 4 +15 20
2 ມາສເຕີ 7 8 5 3 0 21 9 +12 18
3 ຊ້າງນ້ອຍ 9 4 1 4 20 10 +10 13
4 ວຽງຈັນ FC 9 3 2 4 9 18 -9 11
5 ເອສຣາ 9 2 4 3 15 11 +4 10
6 ປກສ 9 2 2 5 11 20 -9 8
7 ວຽງຈັນ FT 8 0 2 6 7 30 -23 2
ຂ່າວລ່າສຸດ