ຕາຕະລາງຄະແນນ
# ສະໂມສອນ ແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ ຜົນງານລ່າສຸດ
ນັດຕໍ່ໄປ
1 ລາວໂຕໂຢຕ້າ 12 10 2 0 31 5 +26 32
2 ມາສເຕີ 7 12 7 4 1 32 17 +15 25
3 ຊ້າງນ້ອຍ 12 5 2 5 25 11 +14 17
4 ເອສຣາ 12 4 4 4 23 17 +6 16
5 ປກສ 12 3 3 6 17 23 -6 12
6 ວຽງຈັນ FC 12 3 3 6 12 29 -17 12
7 ວຽງຈັນ FT 12 0 2 10 9 47 -38 2