ຕາຕະລາງຄະແນນ
# ສະໂມສອນ ແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ ຜົນງານລ່າສຸດ
ນັດຕໍ່ໄປ
1 ລາວໂຕໂຢຕ້າ 14 11 1 2 42 12 +30 34
2 ມາສເຕີເຊເວັ້ນ 14 8 2 4 33 26 +7 26
3 ຊ້າງນ້ອຍ 13 6 4 3 23 10 +13 22
4 ປກສ 14 4 3 7 22 29 -7 15
5 ກອງທັບ 13 2 4 7 14 27 -13 10
6 ອີໂວ້ 14 2 2 10 16 46 -30 8