ບານເຕະ EURO 2016
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ A
France   2
11/06/2016 02:00
Romania
Albania   0
11/06/2016 20:00
Switzerland
Romania   1
15/06/2016 23:00
Switzerland
France   2
16/06/2016 02:00
Albania
Switzerland   0
20/06/2016 02:00
France
Romania   0
20/06/2016 02:00
Albania
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 France 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Switzerland 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 Albania 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Romania 3 0 1 2 2 4 -2 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ B
Wales   2
11/06/2016 23:00
Slovakia
England   1
12/06/2016 02:00
Russia
Russia   1
15/06/2016 20:00
Slovakia
England   2
16/06/2016 20:00
Wales
Slovakia   0
21/06/2016 02:00
England
Russia   0
21/06/2016 02:00
Wales
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Wales 3 2 0 1 6 3 +3 6
2 England 3 1 2 0 3 2 +1 5
3 Slovakia 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Russia 3 0 1 2 2 6 -4 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ C
Poland   1
12/06/2016 23:00
N.Ireland
Germany   2
13/06/2016 02:00
Ukraine
Ukraine   0
16/06/2016 23:00
N.Ireland
Germany   0
17/06/2016 02:00
Poland
Ukraine   0
21/06/2016 23:00
Poland
N.Ireland   0
21/06/2016 23:00
Germany
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Germany 3 2 1 0 3 0 +3 7
2 Poland 3 2 1 0 2 0 +2 7
3 N.Ireland 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Ukraine 3 0 0 3 0 5 -5 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ D
Turkey   0
12/06/2016 20:00
Croatia
Spain   1
13/06/2016 20:00
Czech
Czech   2
17/06/2016 23:00
Croatia
Spain   3
18/06/2016 02:00
Turkey
Czech   0
22/06/2016 02:00
Turkey
Croatia   2
22/06/2016 02:00
Spain
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Croatia 3 2 1 0 5 3 +2 7
2 Spain 3 2 0 1 5 2 +3 6
3 Turkey 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Czech 3 0 1 2 2 5 -3 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ E
R.Ireland   1
13/06/2016 23:00
Sweden
Belgium   0
14/06/2016 02:00
Italy
Italy   1
17/06/2016 20:00
Sweden
Belgium   3
18/06/2016 20:00
R.Ireland
Sweden   0
23/06/2016 02:00
Belgium
Italy   0
23/06/2016 02:00
R.Ireland
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Belgium 3 2 0 1 4 2 +2 6
2 Italy 3 2 0 1 3 1 +2 6
3 R.Ireland 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Sweden 3 0 1 2 1 3 -2 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ F
Austria   0
14/06/2016 23:00
Hungary
Portugal   1
15/06/2016 02:00
Iceland
Iceland   1
18/06/2016 23:00
Hungary
Portugal   0
19/06/2016 02:00
Austria
Iceland   2
22/06/2016 23:00
Austria
Hungary   3
22/06/2016 23:00
Portugal
# ທີມຊາດ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Hungary 3 1 2 0 6 4 +2 5
2 Iceland 3 1 2 0 4 3 +1 5
3 Portugal 3 0 3 0 4 4 0 3
4 Austria 3 0 1 2 1 4 -3 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Switzerland  5
25/06/2016 20:00
6 Poland
Wales  1
25/06/2016 23:00
0 N.Ireland
Croatia  0
26/06/2016 02:00
1 Portugal
France  2
26/06/2016 20:00
1 R.Ireland
Germany  3
26/06/2016 23:00
0 Slovakia
Hungary  0
27/06/2016 02:00
4 Belgium
Italy  2
27/06/2016 23:00
0 Spain
England  1
28/06/2016 02:00
2 Iceland
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Poland  4
01/07/2016 02:00
6 Portugal
Wales  3
02/07/2016 02:00
1 Belgium
Germany  7
03/07/2016 02:00
6 Italy
France  5
04/07/2016 02:00
2 Iceland
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Portugal  2
07/07/2016 02:00
0 Wales
Germany  0
08/07/2016 02:00
2 France
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Portugal  1
11/07/2016 02:00
0 France