ບານເຕະ EURO 2016
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ A

France   2
11/06/2016
02:00

Romania


Albania   0
11/06/2016
20:00

Switzerland


Romania   1
15/06/2016
23:00

Switzerland


France   2
16/06/2016
02:00

Albania


Switzerland   0
20/06/2016
02:00

France


Romania   0
20/06/2016
02:00

Albania

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 France 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Switzerland 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 Albania 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Romania 3 0 1 2 2 4 -2 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ B

Wales   2
11/06/2016
23:00

Slovakia


England   1
12/06/2016
02:00

Russia


Russia   1
15/06/2016
20:00

Slovakia


England   2
16/06/2016
20:00

Wales


Slovakia   0
21/06/2016
02:00

England


Russia   0
21/06/2016
02:00

Wales

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Wales 3 2 0 1 6 3 +3 6
2 England 3 1 2 0 3 2 +1 5
3 Slovakia 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Russia 3 0 1 2 2 6 -4 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ C

Poland   1
12/06/2016
23:00

N.Ireland


Germany   2
13/06/2016
02:00

Ukraine


Ukraine   0
16/06/2016
23:00

N.Ireland


Germany   0
17/06/2016
02:00

Poland


Ukraine   0
21/06/2016
23:00

Poland


N.Ireland   0
21/06/2016
23:00

Germany

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Germany 3 2 1 0 3 0 +3 7
2 Poland 3 2 1 0 2 0 +2 7
3 N.Ireland 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Ukraine 3 0 0 3 0 5 -5 0
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ D

Turkey   0
12/06/2016
20:00

Croatia


Spain   1
13/06/2016
20:00

Czech


Czech   2
17/06/2016
23:00

Croatia


Spain   3
18/06/2016
02:00

Turkey


Czech   0
22/06/2016
02:00

Turkey


Croatia   2
22/06/2016
02:00

Spain

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Croatia 3 2 1 0 5 3 +2 7
2 Spain 3 2 0 1 5 2 +3 6
3 Turkey 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Czech 3 0 1 2 2 5 -3 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ E

R.Ireland   1
13/06/2016
23:00

Sweden


Belgium   0
14/06/2016
02:00

Italy


Italy   1
17/06/2016
20:00

Sweden


Belgium   3
18/06/2016
20:00

R.Ireland


Sweden   0
23/06/2016
02:00

Belgium


Italy   0
23/06/2016
02:00

R.Ireland

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Belgium 3 2 0 1 4 2 +2 6
2 Italy 3 2 0 1 3 1 +2 6
3 R.Ireland 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Sweden 3 0 1 2 1 3 -2 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ F

Austria   0
14/06/2016
23:00

Hungary


Portugal   1
15/06/2016
02:00

Iceland


Iceland   1
18/06/2016
23:00

Hungary


Portugal   0
19/06/2016
02:00

Austria


Iceland   2
22/06/2016
23:00

Austria


Hungary   3
22/06/2016
23:00

Portugal

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 Hungary 3 1 2 0 6 4 +2 5
2 Iceland 3 1 2 0 4 3 +1 5
3 Portugal 3 0 3 0 4 4 0 3
4 Austria 3 0 1 2 1 4 -3 1
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Switzerland  5
25/06/2016 20:00
6 Poland
Wales  1
25/06/2016 23:00
0 N.Ireland
Croatia  0
26/06/2016 02:00
1 Portugal
France  2
26/06/2016 20:00
1 R.Ireland
Germany  3
26/06/2016 23:00
0 Slovakia
Hungary  0
27/06/2016 02:00
4 Belgium
Italy  2
27/06/2016 23:00
0 Spain
England  1
28/06/2016 02:00
2 Iceland
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Poland  4
01/07/2016 02:00
6 Portugal
Wales  3
02/07/2016 02:00
1 Belgium
Germany  7
03/07/2016 02:00
6 Italy
France  5
04/07/2016 02:00
2 Iceland
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Portugal  2
07/07/2016 02:00
0 Wales
Germany  0
08/07/2016 02:00
2 France
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ
Portugal  1
11/07/2016 02:00
0 France
5 ອັນດັບາວຊັນໂວ
# ນັກກິລາ ປະຕູ
ການທຳຟາວ
# ນັກກິລາ ບັດເຫຼືອງ ບັດແດງ ບັດເຫຼືອງແດງ