ຟຸດຊໍ ຣີໄວຟ ຄຣິບ 2021
ຕາຕະລາງ-ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕະລາງຄະແນນ ກຸ່ມ ສາຍ B

AI-SPORT   3
14/02/2021
13:30

ALL New
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 11: ວິໄລສຸກ ພັນທອງຄຳ 08'
ເບີ 6: ສຸວັນທອນ ລາດສະອາດ 15'
ເບີ 10: ຄຳແພງ ພັນທອງຄຳ 30'
ເບີ 11: ວິໄລສຸກ ພັນທອງຄຳ 34'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 4: ສະເຫຼີມໄຊ ອ້ວຍໄຊຍະລາດ 25'


ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ CST   0
14/02/2021
15:30

KPT
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 10: ອານຸໄຊ ໄຊມຸງຄຸນ 35'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 2: ທັດທິມ ໜໍ່ນາວາ 25'
ເບີ 2: ທັດທິມ ໜໍ່ນາວາ 34'
ເບີ 2: ທັດທິມ ໜໍ່ນາວາ 36'


ນຳ້ເຕົາຮູ້ ຕຸ້ຍ&ຈ່ອຍ   2
14/02/2021
17:30

18  ປິ້ງແບ້ສະຫວັນ
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 11: ໂຕນ້າ ບຸນມາໄລ 23'
ເບີ 4: ຊິນນະວັດ ວັນນະລາດ 38'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 03'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 04'
ເບີ 7: ຄຳຜາ ພິພັກຂະວົງ 07'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 08'
ເບີ 3: ອິນທະນົງສັກ ເສີມມະນີ 12'
ເບີ 7: ຄຳຜາ ພິພັກຂະວົງ 18'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 19'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 22'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 24'
ເບີ 7: ຄຳຜາ ພິພັກຂະວົງ 25'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 26'
ເບີ 7: ຄຳຜາ ພິພັກຂະວົງ 27'
ເບີ 4: ປາດຖະໜາ ພົມມະຈັກ 28'
ເບີ 3: ອິນທະນົງສັກ ເສີມມະນີ 29'
ເບີ 3: ອິນທະນົງສັກ ເສີມມະນີ 31'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 32'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 34'
ເບີ 7: ຄຳຜາ ພິພັກຂະວົງ 36'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 39'


ALL New   1
20/02/2021
13:30

11  ປິ້ງແບ້ສະຫວັນ
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 6: ຊັກໄຊ ສົມປະເສີດ 04'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 3: ອິນທະນົງສັກ ເສີມມະນີ 02'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 05'
ເບີ 4: ປາດຖະໜາ ພົມມະຈັກ 12'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 23'
ເບີ 4: ປາດຖະໜາ ພົມມະຈັກ 30'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 32'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 33'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 34'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 36'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 38'
ເບີ 11: ວັນນະສອນ ລຳໄຊ 39'


ນຳ້ເຕົາຮູ້ ຕຸ້ຍ&ຈ່ອຍ   3
20/02/2021
15:30

ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ CST
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 8: ສຸວັນນາ ສຸກຂະເສີມ 11'
ເບີ 10: ພອນສະຫວັນ ມີໂຊກ 16'
ເບີ 8: ສຸວັນນາ ສຸກຂະເສີມ 21'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 11: ສົມສະໄຫວ ຫຼວງອາມາດ 10'
ເບີ 10: ອານຸໄຊ ໄຊມຸງຄຸນ 19'


AI-SPORT   7
20/02/2021
17:30

KPT
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 7: ທໍ່ຕູທາວ ເຈີຈຽງ 03'
ເບີ 9: ນິລັນ 07'
ເບີ 9: ນິລັນ 09'
ເບີ 9: ນິລັນ 10'
ເບີ 8: ເບຍ ຄົງວົງທອງ 11'
ເບີ 9: ນິລັນ 26'
ເບີ 8: ເບຍ ຄົງວົງທອງ 31'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 12: ກີຕ້າ ສຸກສະບາຍ 12'
ເບີ 9: ວົງສັກດາ ຈັນທະລືໄຊ 36'
ເບີ 11: ວິລັດ ຈັນທະວົງສາ 38'


ປິ້ງແບ້ສະຫວັນ   5
28/02/2021
13:30

AI-SPORT
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 02'
ເບີ 11: ວັນນະສອນ ລຳໄຊ 04'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 14'
ເບີ 7: ຄຳຜາ ພິພັກຂະວົງ 28'
ເບີ 11: ວັນນະສອນ ລຳໄຊ 29'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 40'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 3: ອານຸລັກ ມີໄລທອງ 03'
ເບີ 10: ຄຳແພງ ພັນທອງຄຳ 07'
ເບີ 9: ນິລັນ 12'
ເບີ 10: ຄຳແພງ ພັນທອງຄຳ 13'
ເບີ 3: ອານຸລັກ ມີໄລທອງ 23'
ເບີ 2: ວຽງອາຄົມ ວິໄລວົງ 29'
ເບີ 9: ນິລັນ 30'
ເບີ 1: ອານົງສັກ ສິລິໂຍທຳ (GK) 38'


KPT   6
28/02/2021
15:30

ນຳ້ເຕົາຮູ້ ຕຸ້ຍ&ຈ່ອຍ
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 6: ພົມມາ ສີວົງ 09'
ເບີ 5: ກົງມະນີ ຄຳວົງສາ 22'
ເບີ 11: ວິລັດ ຈັນທະວົງສາ 30'
ເບີ 4: ວິໄລກອນ ພະສະຫວັດ 33'
ເບີ 11: ວິລັດ ຈັນທະວົງສາ 34'
ເບີ 10: ທິບພາພອນ ຍອດທະລັກ 39'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 10: ພອນສະຫວັນ ມີໂຊກ 10'
ເບີ 2: ນັດທະພົນ ແກ້ວມະນີ 14'
ເບີ 11: ໂຕນ້າ ບຸນມາໄລ 24'
ເບີ 9: ວິຊະນະຢຸດ ໄຊຍະວົງສາ 25'


ALL New   2
28/02/2021
17:30

ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ CST
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 12: ເພັດດາລາ ຝ້າຍຂາວ 15'
ເບີ 2: ອາພິລັກ ທອນມີໄຊ 27'
ເບີ 8: ສິດ ເພັດວົງໄຊ 28'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 2: ບຸນປະສົງ ດວງບຸດທອງ 03'
ເບີ 5: ຊູລັກ ນວນສະຫວັນ 17'
ເບີ 2: ບຸນປະສົງ ດວງບຸດທອງ 20'
ເບີ 9: ຈັນທະເສນ ວົງພັກດີ 21'
ເບີ 9: ຈັນທະເສນ ວົງພັກດີ 32'
ເບີ 8: ສົມສະໄຫວ ຫຼວງອາມາດ 35'


ປິ້ງແບ້ສະຫວັນ   16
06/03/2021
13:30

KPT
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 4: ປາດຖະໜາ ພົມມະຈັກ 01'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 05'
ເບີ 7: ຄຳຜາ ພິພັກຂະວົງ 09'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 12'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 16'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 18'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 20'
ເບີ 12: ເທວະລິດ ສົງສະໄໝວົງ 23'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 27'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 28'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 29'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 30'
ເບີ 9: ສຸລິຈັນ ພະສະແຫວງ 34'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 35'
ເບີ 10: ສົມພອນ ສຳເພົານົນ 36'
ເບີ 8: ນິດນິລັນ ຈັນຈະເລີນ 39'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 9: ວົງສັກດາ ຈັນທະລືໄຊ 24'
ເບີ 6: ພົມມາ ສີວົງ 39'


AI-SPORT   6
06/03/2021
15:30

ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ CST
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 5: ສອນໄຊ ລຸນວິໄລ 04'
ເບີ 3: ອານຸລັກ ມີໄລທອງ 12'
ເບີ 8: ເບຍ ຄົງວົງທອງ 24'
ເບີ 8: ເບຍ ຄົງວົງທອງ 29'
ເບີ 8: ເບຍ ຄົງວົງທອງ 30'
ເບີ 9: ນິລັນ 39'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 8: ສົມສະໄຫວ ຫຼວງອາມາດ 07'
ເບີ 10: ອານຸໄຊ ໄຊມຸງຄຸນ 33'
ເບີ 5: ຊູລັກ ນວນສະຫວັນ 34'


ALL New   5
06/03/2021
17:30

ນຳ້ເຕົາຮູ້ ຕຸ້ຍ&ຈ່ອຍ
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 10: ສີສະໝຸດ ນັນທະນາວອນ 02'
ເບີ 10: ສີສະໝຸດ ນັນທະນາວອນ 26'
ເບີ 2: ອາພິລັກ ທອນມີໄຊ 36'
ເບີ 8: ສິດ ເພັດວົງໄຊ 37'
ເບີ 2: ອາພິລັກ ທອນມີໄຊ 37'
ນັກກິລາ ເວລາ
ເບີ 10: ພອນສະຫວັນ ມີໂຊກ 07'
ເບີ 8: ສຸວັນນາ ສຸກຂະເສີມ 13'
ເບີ 11: ໂຕນ້າ ບຸນມາໄລ 19'
ເບີ 7: ຈັນສະໝຸດ 33'


ນຳ້ເຕົາຮູ້ ຕຸ້ຍ&ຈ່ອຍ   --
14/03/2021
13:30

--  AI-SPORT


KPT   --
14/03/2021
15:30

--  ALL New


ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ CST   --
14/03/2021
17:30

--  ປິ້ງແບ້ສະຫວັນ

ຍິງປະຕູຄູ່ແຂ່ງ
ຍິງປະຕູຕົນເອງ
ຍິງຈຸດໂທດ
ບັດເຫຼືອງ
ບັດເຫຼືອງແດງ
ບັດແດງ
# ທີມ ລົງແຂ່ງ ຊະນະ ສະເໝີ ເສຍ ລູກໄດ້ ລູກເສຍ ຜົນຕ່າງ ຄະແນນ
1 AI-SPORT 4 4 0 0 22 12 +10 12
2 ປິ້ງແບ້ສະຫວັນ 4 3 0 1 50 11 +39 9
3 KPT 4 2 0 2 14 27 -13 6
4 ນຳ້ເຕົາຮູ້ ຕຸ້ຍ&ຈ່ອຍ 4 1 0 3 13 31 -18 3
5 ຈັນສີ ຂົນສົ່ງ CST 4 1 0 3 11 14 -3 3
6 ALL New 4 1 0 3 9 24 -15 3
ຂ່າວຍອດນິຍົມ 7 ວັນລ່າສຸດ