ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ

ເບິ່ງຕາຕະລາງແຂ່ງຂັນ ຕາມວັນທີ

ຕາຕະລາງແຂ່ງຂັນ ນັດຕໍ່ໄປ

ວັນເສົາ, ວັນທີ 12/09/2020
ເອສຣາ   --
ພົບກັບ
--  ລາວໂຕໂຢຕ້າ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
ວຽງຈັນ FT   --
ພົບກັບ
--  ປກສ
ເວລາ 16:00 ທີ່ຫຼັກ 16 ເດີ່ນນອກ
ຜົນການແຂ່ງຂັນ

ເບິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນ ຕາມວັນທີ

ຜົນການແຂ່ງຂັນ 2 ວັນລ່າສຸດ

ວັນອາທິດ, ວັນທີ 06/09/2020
ວຽງຈັນ FC   1
ພົບກັບ
ເອສຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
ວັນເສົາ, ວັນທີ 05/09/2020
ວຽງຈັນ FT   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
ປກສ   3
ພົບກັບ
ມາສເຕີ 7
ເວລາ 16:00 ທີ່ຫຼັກ 16 ເດີ່ນນອກ
ຂ່າວລ່າສຸດ