ຜົນການແຂ່ງຂັນ

ເບິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນ ຕາມວັນທີ

ຜົນການແຂ່ງຂັນ 2 ວັນລ່າສຸດ

ວັນອາທິດ, ວັນທີ 04/10/2020
ເອສຣາ   5
ພົບກັບ
ວຽງຈັນ FT
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
ວັນເສົາ, ວັນທີ 03/10/2020
ມາສເຕີ 7   1
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   3
ພົບກັບ
ວຽງຈັນ FC
ເວລາ 16:00 ທີ່ຫຼັກ 16 ເດີ່ນນອກ
ວຽງຈັນ FC   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
ມາສເຕີ 7   5
ພົບກັບ
ວຽງຈັນ FT
ເວລາ 16:00 ທີ່ຫຼັກ 16 ເດີ່ນນອກ
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   3
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ

ເບິ່ງຕາຕະລາງແຂ່ງຂັນ ຕາມວັນທີ

ຕາຕະລາງແຂ່ງຂັນ ນັດຕໍ່ໄປ