ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ

ເບິ່ງຕາຕະລາງແຂ່ງຂັນ ຕາມວັນທີ

ຕາຕະລາງແຂ່ງຂັນ ນັດຕໍ່ໄປ

ວັນເສົາ, ວັນທີ 17/08/2019
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   2
ພົບກັບ
ມາສເຕີເຊເວັ້ນ
ເວລາ 16:00 ທີ່Lao National Stadium KM 16
ຊ້າງນ້ອຍ   --
ພົບກັບ
--  ກອງທັບ
ເວລາ 18:45 ທີ່Lao National Stadium KM 16
ຜົນການແຂ່ງຂັນ

ເບິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນ ຕາມວັນທີ

ຜົນການແຂ່ງຂັນ 2 ວັນລ່າສຸດ

ວັນອາທິດ, ວັນທີ 18/08/2019
ປກສ   5
ພົບກັບ
ອີໂວ້
ເວລາ 17:00 ທີ່Lao National Stadium KM 16
ວັນເສົາ, ວັນທີ 17/08/2019
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   2
ພົບກັບ
ມາສເຕີເຊເວັ້ນ
ເວລາ 16:00 ທີ່Lao National Stadium KM 16
ຊ້າງນ້ອຍ   --
ພົບກັບ
--  ກອງທັບ
ເວລາ 18:45 ທີ່Lao National Stadium KM 16