ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2016
ສະໂມສອນ ໄຊທານີ
# 1
27/03/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 2
03/04/2016
ກອງທັບ   5
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ
# 3
10/04/2016
ໄຊທານີ   2
ພົບກັບ
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 4
23/04/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ລາວໂຕໂຢຕ້າ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 5
30/04/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 6
07/05/2016
ໄຊທານີ   2
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 7
14/05/2016
ໄຊທານີ   3
ພົບກັບ
ອິສເຕີນສະຕຣາ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 8
22/05/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 9
28/05/2016
ເອສຣາ   4
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 10
11/06/2016
ໄຟຟ້າລາວ   7
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 11
18/06/2016
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ   10
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 12
26/06/2016
ວີເອັສວີ   6
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 13
02/07/2016
ມຊ   2
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ມຊ
# 14
23/07/2016
ໄຊທານີ   2
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 15
31/07/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 16
07/08/2016
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   4
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ເຈົ້າອານຸວົງ
# 17
14/08/2016
ອິສເຕີນສະຕຣາ   1
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 18
20/08/2016
ໄຊທານີ   1
ພົບກັບ
ໄຟຟ້າລາວ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 19
27/08/2016
ປກສ   2
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 20
04/09/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ມຊ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 21
11/09/2016
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ   1
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 22
17/09/2016
ລ້ານຊ້າງ   4
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 23
24/09/2016
ສະຫວັນ   8
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 24
01/10/2016
ໄຊທານີ   1
ພົບກັບ
ວີເອັສວີ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 25
09/10/2016
ໄຊທານີ   2
ພົບກັບ
ເອສຣາ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 26
15/10/2016
ໄຊທານີ   2
ພົບກັບ
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16