ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2016
ສະໂມສອນ ສະຫວັນ
# 1
03/04/2016
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ   0
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 2
30/04/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 3
04/05/2016
ສະຫວັນ   1
ພົບກັບ
ມຊ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 4
11/06/2016
ອິສເຕີນສະຕຣາ   0
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 5
24/07/2016
ສະຫວັນ   3
ພົບກັບ
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 6
31/07/2016
ສະຫວັນ   2
ພົບກັບ
ໄຟຟ້າລາວ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 7
07/08/2016
ປກສ   1
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 8
21/08/2016
ສະຫວັນ   5
ພົບກັບ
ອິສເຕີນສະຕຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 9
24/09/2016
ສະຫວັນ   8
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 10
04/10/2016
ສະຫວັນ   1
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 11
12/10/2016
ສະຫວັນ   3
ພົບກັບ
ເອສຣາ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ