ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2016
ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ
# 1
27/03/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 2
09/04/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 3
01/05/2016
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 4
08/05/2016
ໄຟຟ້າລາວ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 5
11/06/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ວີເອັສວີ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 6
22/06/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 7
25/06/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 8
27/07/2016
ກອງທັບ   1
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ
# 9
31/07/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 10
14/08/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ເອສຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 11
01/10/2016
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 12
15/10/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   2
ພົບກັບ
ອິສເຕີນສະຕຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16