ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2016
ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ
# 1
27/03/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 2
02/04/2016
ປກສ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 3
09/04/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 4
24/04/2016
ລ້ານຊ້າງ   3
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 5
01/05/2016
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 6
08/05/2016
ໄຟຟ້າລາວ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 7
15/05/2016
ເອສຣາ   1
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 8
21/05/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ມຊ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 9
11/06/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ວີເອັສວີ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 10
19/06/2016
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   3
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ເຈົ້າອານຸວົງ
# 11
22/06/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 12
25/06/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 13
02/07/2016
ອິສເຕີນສະຕຣາ   2
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 14
23/07/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   4
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 15
27/07/2016
ກອງທັບ   1
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ
# 16
31/07/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 17
06/08/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 18
09/08/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 19
14/08/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   1
ພົບກັບ
ເອສຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 20
17/08/2016
ມຊ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ມຊ
# 21
21/08/2016
ວີເອັສວີ   5
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 22
28/09/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ລາວໂຕໂຢຕ້າ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 23
01/10/2016
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 24
04/10/2016
ສະຫວັນ   1
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 25
08/10/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   2
ພົບກັບ
ໄຟຟ້າລາວ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 26
15/10/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   2
ພົບກັບ
ອິສເຕີນສະຕຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16