ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2016
ສະໂມສອນ ປກສ
# 1
26/03/2016
ລ້ານຊ້າງ   1
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 2
02/04/2016
ປກສ   0
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 3
10/04/2016
ວີເອັສວີ   2
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 4
24/04/2016
ສະຫວັນ   3
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 5
30/04/2016
ປກສ   2
ພົບກັບ
ໄຟຟ້າລາວ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 6
07/05/2016
ໄຊທານີ   2
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 15:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 7
14/05/2016
ປກສ   0
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 8
22/05/2016
ປກສ   0
ພົບກັບ
ລາວໂຕໂຢຕ້າ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 9
04/06/2016
ປກສ   3
ພົບກັບ
ເອສຣາ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 10
12/06/2016
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ   4
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 11
18/06/2016
ປກສ   2
ພົບກັບ
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 12
25/06/2016
ປກສ   7
ພົບກັບ
ອິສເຕີນສະຕຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 13
06/07/2016
ມຊ   1
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ມຊ
# 14
23/07/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   4
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 15
27/07/2016
ປກສ   1
ພົບກັບ
ວີເອັສວີ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 16
31/07/2016
ປກສ   2
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 17
07/08/2016
ປກສ   1
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 18
13/08/2016
ກອງທັບ   0
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ
# 19
17/08/2016
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   1
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ເຈົ້າອານຸວົງ
# 20
21/08/2016
ປກສ   0
ພົບກັບ
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ເຈົ້າອານຸວົງ
# 21
24/08/2016
ເອສຣາ   0
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 22
27/08/2016
ປກສ   2
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 23
03/09/2016
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ   2
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 24
17/09/2016
ໄຟຟ້າລາວ   2
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 25
01/10/2016
ອິສເຕີນສະຕຣາ   1
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 26
08/10/2016
ປກສ   1
ພົບກັບ
ມຊ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16