ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2016
ສະໂມສອນ ລ້ານຊ້າງ
# 1
26/03/2016
ລ້ານຊ້າງ   1
ພົບກັບ
ປກສ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 2
03/04/2016
ລ້ານຊ້າງ   9
ພົບກັບ
ເອສຣາ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 3
09/04/2016
ກອງທັບ   1
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ
# 4
24/04/2016
ລ້ານຊ້າງ   3
ພົບກັບ
ຊ້າງນ້ອຍ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 5
01/05/2016
ມຊ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ມຊ
# 6
07/05/2016
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ   1
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 7
14/05/2016
ລ້ານຊ້າງ   1
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 8
22/05/2016
ໄຊທານີ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 9
12/06/2016
ລ້ານຊ້າງ   3
ພົບກັບ
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 10
19/06/2016
ວີເອັສວີ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 11
26/06/2016
ລາວໂຕໂຢຕ້າ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ເຈົ້າອານຸວົງ
# 12
02/07/2016
ລ້ານຊ້າງ   5
ພົບກັບ
ໄຟຟ້າລາວ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 13
06/07/2016
ລ້ານຊ້າງ   6
ພົບກັບ
ອິສເຕີນສະຕຣາ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 14
24/07/2016
ເອສຣາ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 15
31/07/2016
ປກສ   2
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 16
03/08/2016
ອິສເຕີນສະຕຣາ   1
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 17:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 17
06/08/2016
ຊ້າງນ້ອຍ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 18
14/08/2016
ສະຫວັນ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ສະຫວັນນະເຂດ
# 19
20/08/2016
ໄອດີຊີຈໍາປາສັກ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ຈໍາປາສັກ
# 20
11/09/2016
ລ້ານຊ້າງ   8
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 21
14/09/2016
ໄຟຟ້າລາວ   0
ພົບກັບ
ລ້ານຊ້າງ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 22
17/09/2016
ລ້ານຊ້າງ   4
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 23
24/09/2016
ລ້ານຊ້າງ   1
ພົບກັບ
ມຊ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 24
28/09/2016
ລ້ານຊ້າງ   9
ພົບກັບ
ວີເອັສວີ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 25
02/10/2016
ລ້ານຊ້າງ   3
ພົບກັບ
ລາວໂຕໂຢຕ້າ
ເວລາ 18:30 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 26
05/10/2016
ລ້ານຊ້າງ   3
ພົບກັບ
ຊີເອັສຊີຈໍາປາ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ