ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2016
ສະໂມສອນ ກອງທັບ
# 1
03/04/2016
ກອງທັບ   5
ພົບກັບ
ໄຊທານີ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ
# 2
23/04/2016
ໄຟຟ້າລາວ   2
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະຫນາມກິລາ ລ້ານຊ້າງ
# 3
07/05/2016
ອິສເຕີນສະຕຣາ   1
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 4
14/05/2016
ປກສ   0
ພົບກັບ
ກອງທັບ
ເວລາ 18:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16
# 5
19/06/2016
ກອງທັບ   2
ພົບກັບ
ສະຫວັນ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ
# 6
28/08/2016
ກອງທັບ   7
ພົບກັບ
ອິສເຕີນສະຕຣາ
ເວລາ 16:00 ທີ່ສະ​ຫ​ນາມ​ກິ​ລາ ກອງທັບ