ຕາຕະລາງແຂ່ງຂັນ ບານເຕະຟຸດຊໍ ຣີໄວຟ ຄັບ 2022
ວັນເສົາ, ວັນທີ 30/07/2022
ເບ ປີ້ງແບ້   --
ພົບກັບ
--  ບໍລິສັດ ອາສາ
ເວລາ 13:30 ທີ່ເດີນ ສຕລ
ໂຮງແຮມ ປານີ   --
ພົບກັບ
--  ແຄນລາວ ຢູ່ໄນເຕັດ
ເວລາ 15:30 ທີ່ເດີນ ສຕລ
ເອສອີຊີ ຢູ່ໄນເຕັດ   --
ພົບກັບ
--  ຈຳປາ ເອຟຊີ
ເວລາ 17:30 ທີ່ເດີນ ສຕລ
ຄິງດອມ ຢູ່ໄນເຕັດ   --
ພົບກັບ
--  ເໜືອ-ໃຕ້ ເອຟຊີ
ເວລາ 19:30 ທີ່ເດີນ ສຕລ
  

5 ອັນດັບາວຊັນໂວ ບານເຕະຟຸດຊໍ ຣີໄວຟ ຄັບ 2022
# ນັກກິລາ ປະຕູ
ການທຳຟາວ ບານເຕະຟຸດຊໍ ຣີໄວຟ ຄັບ 2022
# ນັກກິລາ ບັດເຫຼືອງ ບັດແດງ ບັດເຫຼືອງແດງ